S��ti� Symposia Apurahat Kiinteist�t Lahjoitukset
Etusivulle

MYÖNNETYT APURAHAT 2021

Post doc apurahat

TITTELI

TUTKIJA JA TUTKIMUS­RYHMÄ

MYÖNNETTY APURAHA/€

TUTKIMUSAIHE/APURAHAN KÄYTTÖKOHDE

LT Sini Heinonen 16 000 Adipose and muscle tissue mitochondrial profiling as a key to renewing the treatment of obesity and type 2 diabetes/ Uusia hoitoja lihavuuteen ja tyypin 2 diabetekseen rasva-ja lihaskudoksen mitokondrioiden profiloinnin avulla
Dos. Jussi Hernesniemi ja työryhmä 28 000 Kliinisessä AFFELECT-tutkimuksessa vertaillaan satunnaistetussa ja kontrolloidussa tutkimusasetelmassa kahta eri hoitomuotoa akuuttien eteisvärinä- eteislepatuskohtausten hoidossa (välitön tai viivästetty rytminhallintahoito).
Dos. Ville Kytö 12 000 Akuuttien sydänsairauksien kliininen epidemiologia
MD, PhD Eleni Rempelou-Rebelos 12 000 Is there brain inflammation in human obesity, and can positron emission tomography using a translocator protein tracer depict brain mitochondrial function in humans?
FT Behnam Tajik 6 000 Lihavuus-paradoksi sydämen eteisvärinässä ja siihen liittyvissä komplikaatioissa
FT Elias Ylä-Herttuala 12 000 Novel methods in cardiac magnetic resonance imaging

Väitöskirja-apurahat

TITTELI

TUTKIJA JA TUTKIMUS­RYHMÄ

MYÖNNETTY APURAHA/€

TUTKIMUSAIHE/APURAHAN KÄYTTÖKOHDE

MD, MPH Andrew O. Agbaje 6 000 Bi-directional associations of cardiorespiratory fitness, body composition, and cardiometabolic risks with arterial structure and function from childhood through young adulthood
DI Martta Häkli 6 000 Kantasolupohjainen sydämen iskemiamalli
MSc in protein science and biotechnology Sultan Ibrahim 6 000 Molecular mechanisms of coronary vasculature development and relationship to physiological and pathological cardiac hypertrophy
LL Teemu Laakso 4 000 Katetriläppätoimenpiteen tehokkuus aorttaläppäahtauman hoidossa - tuloksia kansallisesta FinnValve -rekisteristä
LL Joonas Rautavaara 5 000 Vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden keuhkovaltimopaineen seuranta, ja, keuhkovaltimopaineen vaihtelun yhteys rytmihäiriöihin ja sydämen vajaatoimintaepisodeihin
FM Anu Toropainen 11 000 Role of coronary artery disease -associated genetic variation in the regulation of cell type specific enhancer activity
M.Sc. Giulia Torrieri 8 000 Dual peptide targeted nanoparticles for the treatment of myocardial infarction
FM Henna Tuhkanen 4 000 O-glycosylation and N-terminal cleavage in beta1- adrenergic receptor processing and regulation
LL Lauri Vanharanta 11 000 Kolesterolin siirron ja varastoinnin mekanismit solussa
FM Katri Vaparanta 6 000 Reseptorityrosiinikinaasien viestinnän monimuotoisuuden mekanismit ja merkitys sydänlihaksen liikakasvussa ja syövässä
APURAHAT YHTEENSÄ 175 000

Apurahat on myönnetty saajille erikseen ilmoitetuin ehdoin.

In english

Myönnetyt apurahat:
  2020
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2006
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001
  2000
  1999
  1998
  1997

Sivujen toteutus: Mediaboost